மூடு

வேளாண் விளைப்பொருட்கள் விற்பனை மற்றும் நுகர்வோர்களுக்கு உதவிட மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் கட்டுப்பாட்டு அறை

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 26/05/2021

வேளாண் விளைப்பொருட்கள் விற்பனை மற்றும் நுகர்வோர்களுக்கு உதவிட மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் கட்டுப்பாட்டு அறை. (PDF 197KB)