மூடு

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை வாக்குச்சாவடிக்கு அனுப்பும் பணியினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் பார்வையிட்டார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 05/04/2021
Work carried out of sending the Electronic Voting Machines to the Polling booths

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை வாக்குச்சாவடிக்கு அனுப்பும் பணியினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் பார்வையிட்டார்கள்.