மூடு

கொரோனா சிறப்பு சிகிச்சை முகாம் மற்றும் காய்ச்சல் கண்டறியும் முகாம் ஆகியவற்றில் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 19/05/2021
Inspection at Covid Care Centre and Fever Screening Camp 1

கொரோனா சிறப்பு சிகிச்சை முகாம் மற்றும் காய்ச்சல் கண்டறியும் முகாம் ஆகியவற்றில் ஆய்வு. (PDF 30KB)
Inspection at Covid Care Centre and Fever Screening Camp 2