மூடு

நிகழ்வுகள்

நிகழ்வுகள்
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தில் துவக்கவிழா

மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழக முகப்பு வாயில், சுற்றுச் சுவர், 100 அடி உயர்மட்ட தேசியக் கொடி மற்றும் புதுப்பிக்கப்பட்ட மின் தூக்கி வசதியுடன் கூடிய நிர்வாக கட்டிடம் துவக்கவிழா. நாள் 12-07-2018

11/07/2018 12/07/2018 பார்க்க (238 KB)