மூடு

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
பச்சை ஆறு துணை படுகை பகுதியில் பண்ணைக் குட்டைகள் அமைத்தல் பணி ஒப்பந்தப் புள்ளி கோரல்

பச்சை ஆறு துணை படுகை பகுதியில் பண்ணைக் குட்டைகள் அமைத்தல் பணி ஒப்பந்தப் புள்ளி கோரல்

15/11/2019 28/11/2019 பார்க்க (1 MB)
சித்தாறு துணை படுகை பகுதியில் பண்ணைக் குட்டைகள் அமைத்தல் பணி ஒப்பந்தப் புள்ளி கோரல்

சித்தாறு துணை படுகை பகுதியில் பண்ணைக் குட்டைகள் அமைத்தல் பணி ஒப்பந்தப் புள்ளி கோரல்

14/11/2019 27/11/2019 பார்க்க (1 MB)
தேர்தல் தொடர்பான அரசியல் கட்சினர் செய்யும் பிரசாரம் மற்றும் செலவினங்கள் வாக்கு எண்ணிக்கை போன்ற இதர நிகழ்வுகளை வீடியோவில் பதிவு செய்தல்.

தேர்தல் தொடர்பான நன்னடத்தை விதிகள்-தேர்தல் தொடர்பான அரசியல் கட்சினர் செய்யும் பிரசாரம் மற்றும் செலவினங்கள் வாக்கு எண்ணிக்கை போன்ற இதர நிகழ்வுகளை வீடியோவில் பதிவு செய்தல்.

13/02/2019 22/02/2019 பார்க்க (649 KB)
நறுமணப்பொருள்கள் – மிளகாய் விதைகள் கொள்முதல் செய்தல்

நீர்வள நிலவளத் திட்டத்தின் கீழ் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் கீழ் தாமிரபரணி நதி வடிநில பகுதிக்குத் தேவையான 0.4 கிலோ விதைகள் கொள்முதல் செய்வதற்கு விலைபுள்ளி கோரல்

04/12/2018 18/12/2018 பார்க்க (138 KB)
சான்றுபெற்ற உளுந்து விதைகள் கொள்முதல் செய்தல்

நீா்வள நிலவளத்திட்டத்தின் கீழ் திருநெல்வேலி மாவட்டத்திற்கு தேவையான 8.1 மெட்ரிக் டன் சான்று பெற்ற உளுந்து விதைகள் கொள்முதல் செய்வதற்கு விலைப்புள்ளி கோரல்

03/12/2018 17/12/2018 பார்க்க (620 KB)
மீன் குஞ்சுகள் வழங்கிட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரவேற்கப்படுகின்றன

மீன் குஞ்சுகள் வழங்கிட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரவேற்கப்படுகின்றன

29/10/2018 14/11/2018 பார்க்க (32 KB)
நீர்ப் பாசன குளங்களில் மீன் வளர்ப்புக்கு மீன் குஞ்சுகள் வழங்கிட ஒப்பந்தப்புள்ளி வரவேற்கப்படுகின்றன

நீர்ப் பாசன குளங்களில் மீன் வளர்ப்புக்கு மீன் குஞ்சுகள் வழங்கிட ஒப்பந்தப்புள்ளி வரவேற்கப்படுகின்றன

29/10/2018 14/11/2018 பார்க்க (32 KB)
பண்ணைக் குட்டைகளில் மீன் வளர்ப்புக்கு மீன் தீவனம் வழங்கிட ஒப்பந்தப்புள்ளி வரவேற்கப்படுகிறது

பண்ணைக் குட்டைகளில் மீன் வளர்ப்புக்கு மீன் தீவனம் வழங்கிட ஒப்பந்தப்புள்ளி வரவேற்கப்படுகிறது

29/10/2018 14/11/2018 பார்க்க (33 KB)
பண்ணைக் குட்டைகளில் மீன் வளர்ப்புக்கு மீன் தீவனம் வழங்கிட ஒப்பந்தப்புள்ளி வரவேற்கப்படுகிறது

பண்ணைக் குட்டைகளில் மீன் வளர்ப்புக்கு மீன் தீவனம் வழங்கிட ஒப்பந்தப்புள்ளி வரவேற்கப்படுகிறது

21/08/2018 04/09/2018 பார்க்க (313 KB)
நீர்ப் பாசன குளங்களில் மீன் வளர்ப்புக்கு மீன் குஞ்சுகள் வழங்கிட ஒப்பந்தப்புள்ளி வரவேற்கப்படுகின்றன

நீர்ப் பாசன குளங்களில் மீன் வளர்ப்புக்கு மீன் குஞ்சுகள் வழங்கிட ஒப்பந்தப்புள்ளி வரவேற்கப்படுகின்றன

21/08/2018 04/09/2018 பார்க்க (3 MB)