மூடு

ஆட்சோ்ப்பு

ஆட்சோ்ப்பு
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
மருத்துவமனை தரக்கட்டுப்பாட்டு மேலாளர்(ஒப்பந்த அடிப்படையில்) பணியிடத்திற்கான அறிவிப்பு மற்றும் விண்ணப்பம்

திருநெல்வேலி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை தரக்கட்டுப்பாட்டு மேலாளர்(ஒப்பந்த அடிப்படையில்) பணியிடத்திற்கான அறிவிப்பு மற்றும் விண்ணப்பம்

02/08/2022 13/08/2022 பார்க்க (624 KB)
புரட்சித்தலைவர் எம்.ஜி.ஆர். சத்துணவு திட்டத்தில் வட்டார அளவிலான கணினி இயக்குபவர் தேர்வு செய்தல்

புரட்சித்தலைவர் எம்.ஜி.ஆர். சத்துணவு திட்டத்தில் வட்டார அளவிலான கணினி இயக்குபவர் தேர்வு செய்தல்

22/06/2022 05/07/2022 பார்க்க (366 KB)
சமூகப்பாதுகாப்புத்துறை, திருநெல்வேலி மாவட்டக் குழந்தைப் பாதுகாப்பு அலகில் புறத்தொடர்பு பணியாளருக்கான ஆள்சேர்ப்பு

சமூகப்பாதுகாப்புத்துறை, திருநெல்வேலி மாவட்டக் குழந்தைப் பாதுகாப்பு அலகில் புறத்தொடர்பு பணியாளருக்கான ஆள்சேர்ப்பு

21/06/2022 04/07/2022 பார்க்க (682 KB)
பணியிடத்திற்கான ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பு வழக்கு பணியாளர் சமூக நலத்துறை சகி ஒருங்கிணைந்த சேவை மையம் திருநெல்வேலி

வழக்கு பணியாளர்

21/04/2022 30/04/2022 பார்க்க (432 KB)
திருநெல்வேலி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு சமூக பணியாளா் பணியிடத்திற்கான ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பு

சமூக பணியாளா்

13/04/2022 26/04/2022 பார்க்க (256 KB)
திருநெல்வேலி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு மருந்தாளுநா் பணியிடத்திற்கான ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பு

மருந்தாளுநா்

13/04/2022 26/04/2022 பார்க்க (251 KB)
திருநெல்வேலி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு மருத்துவமனை பணியாளா் பணியிடத்திற்கான ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பு

மருத்துவமனை பணியாளா்

13/04/2022 26/04/2022 பார்க்க (254 KB)
திருநெல்வேலி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு துப்புரவு பணியாளா் பணியிடத்திற்கான ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பு

துப்புரவு பணியாளா்

13/04/2022 26/04/2022 பார்க்க (252 KB)
திருநெல்வேலி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு பாதுகாவலர் பணியிடத்திற்கான ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பு

பாதுகாவலர்

13/04/2022 26/04/2022 பார்க்க (253 KB)
திருநெல்வேலி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு தரவு உள்ளீட்டாளா் பணியிடத்திற்கான ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பு

தரவு உள்ளீட்டாளா்

13/04/2022 26/04/2022 பார்க்க (252 KB)