மூடு

அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
நதிநீா் இணைப்புத்திட்டம்- நில எடுப்பு- திசையன்விளை வட்டம்- கோட்டைக்கருங்குளம் பகுதி 1 மற்றும் பகுதி 2 கிராமம்-புல எண் 915/2B மற்றும் பலவற்றில் 13.72.89 எக்டா் நிலம் கையகபபடுத்துதல்- நில எடுப்பு சட்டம் 2013-ன் பிாிவு 13(1)-ன் படி முதல் நிலை அறிக்கை-அரசாணை தொடா்பாக.

நதிநீா் இணைப்புத்திட்டம்- நில எடுப்பு- திசையன்விளை வட்டம்- கோட்டைக்கருங்குளம் பகுதி 1 மற்றும் பகுதி 2 கிராமம்-புல எண் 915/2B மற்றும் பலவற்றில் 13.72.89 எக்டா் நிலம் கையகபபடுத்துதல்- நில எடுப்பு சட்டம் 2013-ன் பிாிவு 13(1)-ன் படி முதல் நிலை அறிக்கை-அரசாணை தொடா்பாக.

20/05/2022 20/07/2022 பார்க்க (645 KB)
அங்கீகார சான்று விண்ணப்பம்

அங்கீகார சான்று விண்ணப்பம் – உணவுப்பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத்துறை

27/08/2021 22/08/2025 பார்க்க (406 KB)
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் அரசு இரத்த வங்கி சார்பில் ஆகஸ்ட் 2021 முதல் ஜீலை 2022 வரை நடைபெற உள்ள இரத்த தான முகாம்கள் அட்டவனை.

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் அரசு இரத்த வங்கி சார்பில் ஆகஸ்ட் 2021 முதல் ஜீலை 2022 வரை நடைபெற உள்ள இரத்த தான முகாம்கள் அட்டவனை.

03/08/2021 31/07/2022 பார்க்க (556 KB)
ஆவணகம்