மூடு

அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
நில எடுப்பு – திருநெல்வேலி மாவட்டம் , திசையன்விளை வட்டம், திசையன்விளை / அப்புவிளை கிராமம்

நில எடுப்பு – திருநெல்வேலி மாவட்டம் , திசையன்விளை வட்டம், திசையன்விளை / அப்புவிளை கிராமம் புல எண்கள் 122A/1A மற்றும் சிலவற்றில் 7.06.60 ஹெக்டோ் 13(1)-ன் கீழ் முதல் நிலை அறிவிக்கைக்கு வெளியிடப்பட்டது தொடர்பாக.

22/10/2020 24/12/2020 பார்க்க (2 MB)
நில எடுப்பு – திருநெல்வேலி மாவட்டம் , திசையன்விளை வட்டம், இட்டமொழி கிராமம்

நில எடுப்பு – திருநெல்வேலி மாவட்டம் , திசையன்விளை வட்டம், இட்டமொழி கிராமம் புல எண்கள் 837/1A மற்றும் சிலவற்றில் 30.88.38 ஹெக்டோ் 13(1)-ன் கீழ் முதல் நிலை அறிவிக்கைக்கு வெளியிடப்பட்டது தொடர்பாக.

21/10/2020 23/12/2020 பார்க்க (2 MB)
நில எடுப்பு – திருநெல்வேலி மாவட்டம் , திசையன்விளை வட்டம், ராமகிருஷ்ணபுரம் கிராமம்

நில எடுப்பு – திருநெல்வேலி மாவட்டம் , திசையன்விளை வட்டம், ராமகிருஷ்ணபுரம் கிராமம் புல எண்கள் 204/1 மற்றும் சிலவற்றில் 74.60.35 ஹெக்டோ் 13(1)-ன் கீழ் முதல் நிலை அறிவிக்கைக்கு வெளியிடப்பட்டது தொடர்பாக.

20/10/2020 19/12/2020 பார்க்க (3 MB)
நதிநீா் இணைப்புத்திட்டம்- நில எடுப்பு- நான்குநோி வட்டம்- மூலைக்கரைப்பட்டி கிராமம்-புல எண் 1676/1B மற்றும் பலவற்றில் 54.91.91 எக்டா் நிலம் கையகபபடுத்துதல்- நில எடுப்பு சட்டம் 2013-ன் பிாிவு 13(1)-ன் படி முதல் நிலை அறிக்கை-அரசாணை தொடா்பாக

நதிநீா் இணைப்புத்திட்டம்- நில எடுப்பு- நான்குநோி வட்டம்- மூலைக்கரைப்பட்டி கிராமம்-புல எண் 1676/1B மற்றும் பலவற்றில் 54.91.91 எக்டா் நிலம் கையகபபடுத்துதல்- நில எடுப்பு சட்டம் 2013-ன் பிாிவு 13(1)-ன் படி முதல் நிலை அறிக்கை-அரசாணை தொடா்பாக.

19/10/2020 18/12/2020 பார்க்க (4 MB)
நதிநீா் இணைப்புத்திட்டம்- நில எடுப்பு- நான்குநோி வட்டம்- மூலைக்கரைப்பட்டி கிராமம்-புல எண் 1689/ 2 மற்றும் பலவற்றில் 42.83.65 எக்டா் நிலம் கையகபபடுத்துதல்- நில எடுப்பு சட்டம் 2013-ன் பிாிவு 13(1)-ன் படி முதல் நிலை அறிக்கை-அரசாணை தொடா்பாக

நதிநீா் இணைப்புத்திட்டம்- நில எடுப்பு- நான்குநோி வட்டம்- மூலைக்கரைப்பட்டி கிராமம்-புல எண் 1689/ 2 மற்றும் பலவற்றில் 42.83.65 எக்டா் நிலம் கையகபபடுத்துதல்- நில எடுப்பு சட்டம் 2013-ன் பிாிவு 13(1)-ன் படி முதல் நிலை அறிக்கை-அரசாணை தொடா்பாக

19/10/2020 18/12/2020 பார்க்க (3 MB)
நில எடுப்பு – திருநெல்வேலி மாவட்டம் , நான்குநேரி வட்டம் – இலங்குளம் கிராமம்

நில எடுப்பு – திருநெல்வேலி மாவட்டம் நான்குநேரி வட்டம் – இலங்குளம் கிராமம் – புல எண் 154/1 மற்றும் சிலவற்றில் 30.92.74 ஹெக்டேர் புன்செய் நிலம் 2013ம் ஆண்டு நில
எடுப்பு சட்டத்தின் 11(1) மற்றும் 2017ம் ஆண்டு நில எடுப்பு சட்டத்தின் 13(1) ன் கீழ் முதல்நிலை அறிவிக்கை வெளியிடப்பட்டது தொடர்பாக.

03/10/2020 15/12/2020 பார்க்க (8 MB)
நில எடுப்பு – திருநெல்வேலி மாவட்டம் , திசையன்விளை வட்டம், கஸ்தூரிரெங்கபுரம் கிராமம்

நில எடுப்பு – திருநெல்வேலி மாவட்டம் , திசையன்விளை வட்டம், கஸ்தூரிரெங்கபுரம் கிராமம் புல எண்கள் 199/1 மற்றும் சிலவற்றில் மொத்த நிலம் 11.94.13 ஹெக்டோ் புன்செய் நிலம் 2013 -ஆம் ஆண்டு நில எடுப்பு சட்டத்தின் 11(1) மற்றும் 2017-ம் ஆண்டு நில எடுப்பு சட்டத்தின் 13(1)-ன் கீழ் முதல் நிலை அறிவிக்கைக்கு ஒப்புதல் அளித்து அரசாணைகள் வெளியிடப்பட்டது தொடர்பாக.

03/10/2020 15/12/2020 பார்க்க (9 MB)
நில எடுப்பு – திருநெல்வேலி மாவட்டம் , திசையன்விளை வட்டம், கோவன்குளம் கிராமம்

நில எடுப்பு – திருநெல்வேலி மாவட்டம் , திசையன்விளை வட்டம், கோவன்குளம் கிராமம் புல எண்கள் 1/1A மற்றும் சிலவற்றில் மொத்த நிலம் 4.26.61 ஹெக்டோ் புன்செய் நிலம் 2013 -ஆம் ஆண்டு நில எடுப்பு சட்டத்தின் 11(1) மற்றும் 2017-ம் ஆண்டு நில எடுப்பு சட்டத்தின் 13(1)- ன் கீழ் முதல் நிலை அறிவிக்கைக்கு ஒப்புதல் அளித்து அரசாணைகள் வெளியிடப்பட்டது – 137 நாள் 23.05.2020

29/09/2020 07/12/2020 பார்க்க (6 MB)
தினக்கூலி 2020 – 2021

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் தினக்கூலி அடிப்படையில் பணிபுரிந்துவரும் பணியாளர்களுக்கு 2020-2021 ஆம் நிதியாண்டிற்கான நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட புதிய தினக்கூலி விபரங்கள்

27/08/2020 27/08/2021 பார்க்க (553 KB)
கொரோனா வைரஸ் தொற்று அபாய குறைப்பு முன்னெச்சரிக்கைகள்

கொரோனா வைரஸ் தொற்று அபாய குறைப்பு முன்னெச்சரிக்கைகள்

02/03/2020 02/03/2021 பார்க்க (6 MB)
ஆவணகம்