மூடு

அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித்திட்டம் – நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்ட பணிகளின் விவரம் -2022-23

மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித்திட்டம் – நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்ட பணிகளின் விவரம் -2022-23

21/04/2023 20/07/2023 பார்க்க (635 KB)
நாரணம்மாள்புரம் பகுதி-I வருவாய் கிராமம் மேம்படுத்தப்பட்ட நத்தம் ஆவண விவரங்கள்

நாரணம்மாள்புரம் பகுதி-I வருவாய் கிராமம் மேம்படுத்தப்பட்ட நத்தம் ஆவண விவரங்கள்

15/03/2023 15/03/2024 பார்க்க (9 MB)
நதிநீா் இணைப்புத்திட்டம்- நில எடுப்பு- சேரன்மகாதேவி வட்டம்- பிராஞ்சேரி கிராமம்-புல எண் 73/1A மற்றும் பலவற்றில் 0.46.2 ஹெக்டேர் நிலம் கையகப்படுத்துதல்- நில எடுப்பு சட்டம் 2013-ன் பிாிவு 11(1) மற்றும் 2017-ன் பிாிவு 13(1)-ன் படி முதல் நிலை அறிக்கை-அரசாணை தொடா்பாக.

நதிநீா் இணைப்புத்திட்டம்- நில எடுப்பு- சேரன்மகாதேவி வட்டம்- பிராஞ்சேரி கிராமம்-புல எண் 73/1A மற்றும் பலவற்றில் 0.46.2 ஹெக்டேர் நிலம் கையகப்படுத்துதல்- நில எடுப்பு சட்டம் 2013-ன் பிாிவு 11(1) மற்றும் 2017-ன் பிாிவு 13(1)-ன் படி முதல் நிலை அறிக்கை-அரசாணை தொடா்பாக.

10/02/2023 31/08/2023 பார்க்க (3 MB)
ஆவணகம்