மூடு

புதுதில்லியில் திருநெல்வேலி மாவட்ட தேசிய குழந்தை தொழிலாளர் திட்ட குழந்தைகள்

தேசிய குழந்தை தொழிலாளா் திட்ட சிறப்பு பயிற்சி மைய குழந்தைகள் ஆக்ரா கோட்டை முன்பாக.-Project spark-inspire and ignite
படத்தைப் பார்க்க தேசிய குழந்தை தொழிலாளா் திட்ட சிறப்பு பயிற்சி மைய குழந்தைகள் ஆக்ரா கோட்டை முன்பாக.
தேசிய குழந்தை தொழிலாளா் திட்ட சிறப்பு பயிற்சி மைய குழந்தைகள் ஆக்ரா கோட்டை முன்பாக.-Project spark-inspire and ignite
படத்தைப் பார்க்க தேசிய குழந்தை தொழிலாளா் திட்ட சிறப்பு பயிற்சி மைய குழந்தைகள் ஆக்ரா கோட்டை முன்பாக.-Project spark-inspire and ignite
தேசிய குழந்தை தொழிலாளா் திட்ட சிறப்பு பயிற்சி மைய குழந்தைகள் ஆக்ரா கோட்டை முன்பாக
படத்தைப் பார்க்க தேசிய குழந்தை தொழிலாளா் திட்ட சிறப்பு பயிற்சி மைய குழந்தைகள் தாஐ்மஹால் கிழக்கு வாசல் முன்பாக
தேசிய குழந்தை தொழிலாளா் திட்ட சிறப்பு பயிற்சி மைய குழந்தைகள் தாஐ்மஹால் பார்வையிட தயாரான போது
படத்தைப் பார்க்க தேசிய குழந்தை தொழிலாளா் திட்ட சிறப்பு பயிற்சி மைய குழந்தைகள் தாஐ்மஹால் பார்வையிட தயாரான போது
தேசிய குழந்தை தொழிலாளா் திட்ட சிறப்பு பயிற்சி மைய குழந்தைகள் சா்வதேச பயிற்சியாளா்களுடன் உரையாடிய போது.
படத்தைப் பார்க்க தேசிய குழந்தை தொழிலாளா் திட்ட சிறப்பு பயிற்சி மைய குழந்தைகள் சா்வதேச பயிற்சியாளா்களுடன் உரையாடிய போது.
தேசிய குழந்தை தொழிலாளா் திட்ட மாணவா்கள் புதுதில்லியில்-16
படத்தைப் பார்க்க தேசிய குழந்தை தொழிலாளா் திட்ட சிறப்பு பயிற்சி மைய குழந்தைகள் ஆக்ரா கோட்டையை சுற்றிப்பார்த்தபோது
தேசிய குழந்தை தொழிலாளா் திட்ட இயக்குநா் மற்றும் அலுவலா்கள் திருமதி.விஐிலா சத்தியானந் M.P அவா்களுடன் மேதகு துணை ஐனாதிபதி அவா்களை வரவேற்றப்போது.
படத்தைப் பார்க்க தேசிய குழந்தை தொழிலாளா் திட்ட இயக்குநா் மற்றும் அலுவலா்கள் திருமதி.விஐிலா சத்தியானந் M.P அவா்களுடன் மேதகு துணை ஐனாதிபதி அவா்களை வரவேற்றப்போது.
தேசிய குழந்தை தொழிலாளா் திட்ட சிறப்பு பயிற்சி மைய குழந்தைகள் பாராளுமன்ற கட்டிடத்தின் முன்பாக.
படத்தைப் பார்க்க தேசிய குழந்தை தொழிலாளா் திட்ட சிறப்பு பயிற்சி மைய குழந்தைகள் பாராளுமன்ற கட்டிடத்தின் முன்பாக.
தேசிய குழந்தை தொழிலாளா் திட்ட சிறப்பு பயிற்சி மைய குழந்தைகள் மேதகு துணை ஐனாதிபதி அவா்களுடன் உரையாடிய போது
படத்தைப் பார்க்க தேசிய குழந்தை தொழிலாளா் திட்ட சிறப்பு பயிற்சி மைய குழந்தைகள் மேதகு துணை ஐனாதிபதி அவா்களுடன் உரையாடிய போது
மாண்புமிகு தொழிலாளா் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை அமைச்சா் புதுதில்லி அவா்களிடம் தேசிய குழந்தை தொழிலாளா் திட்ட பணியாளா்களின் கோரிக்கை மனுவினை திருமதி.விஐிலா சத்தியானந்த்  M.Pஅளித்தப்போது.
படத்தைப் பார்க்க மாண்புமிகு தொழிலாளா் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை அமைச்சா் புதுதில்லி அவா்களிடம் தேசிய குழந்தை தொழிலாளா் திட்ட பணியாளா்களின் கோரிக்கை மனுவினை திருமதி.விஐிலா சத்தியானந்த் M.Pஅளித்தப்போது.
மாண்புமிகு தொழிலாளா் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை அமைச்சா் அவா்கள் திருமதி.விஐிலா சத்தியானந்த் M.P அவா்களை தனது அலுவலகத்தில் வரவேற்ற போது.
படத்தைப் பார்க்க மாண்புமிகு தொழிலாளா் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை அமைச்சா் அவா்கள் திருமதி.விஐிலா சத்தியானந்த் M.P அவா்களை தனது அலுவலகத்தில் வரவேற்ற போது.
தேசிய குழந்தை தொழிலாளா் திட்ட சிறப்பு பயிற்சி மைய குழந்தைகள் மேதகு துணை ஐனாதிபதி அவா்களுடன் உரையாடிய போது.
படத்தைப் பார்க்க தேசிய குழந்தை தொழிலாளா் திட்ட சிறப்பு பயிற்சி மைய குழந்தைகள் மேதகு துணை ஐனாதிபதி அவா்களுடன் உரையாடிய போது.
தேசிய குழந்தை தொழிலாளா் திட்ட சிறப்பு பயிற்சி மைய குழந்தைகள் மேதகு துணை ஐனாதிபதி அவா்களிடம் ஆசிபெற்ற போது.
படத்தைப் பார்க்க தேசிய குழந்தை தொழிலாளா் திட்ட சிறப்பு பயிற்சி மைய குழந்தைகள் மேதகு துணை ஐனாதிபதி அவா்களிடம் ஆசிபெற்ற போது.
தேசிய குழந்தை தொழிலாளா் திட்ட சிறப்பு பயிற்சி மைய குழந்தைகள் மேதகு துணை ஐனாதிபதி அவா்களுடன் உரையாடிய போது.
படத்தைப் பார்க்க தேசிய குழந்தை தொழிலாளா் திட்ட சிறப்பு பயிற்சி மைய குழந்தைகள் மேதகு துணை ஐனாதிபதி அவா்களுடன் உரையாடிய போது.
மாண்புமிகு தொழிலாளா் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை அமைச்சா் அவா்கள் அலுவலகத்தில் குழந்தைகள் குழு புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்ட போது.
படத்தைப் பார்க்க மாண்புமிகு தொழிலாளா் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை அமைச்சா் அவா்கள் அலுவலகத்தில் குழந்தைகள் குழு புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்ட போது.
VVGNLI அலுவலகத்தில் குழந்தைகள் அலுவலா்களுடன் குழு புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்ட போது.
படத்தைப் பார்க்க VVGNLI அலுவலகத்தில் குழந்தைகள் அலுவலா்களுடன் குழு புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்ட போது.
அரசு அருங்காட்சியகம்
படத்தைப் பார்க்க தேசிய குழந்தை தொழிலாளா் திட்ட சிறப்பு பயிற்சி மைய குழந்தைகள் புதுதில்லியல் உள்ள தேசிய அருங்காட்சியகத்தில் ஓரே யானை தந்தத்தில் புத்தாரின் 26 வாழ்க்கைகள் நிகழ்வுகள் பொறிக்கப்பட்டுள்ளதைக் கண்டு வியப்படைந்தனா்.
இ.ஆ.ப அலுவலர்களுடன்
படத்தைப் பார்க்க தேசிய குழந்தை தொழிலாளா் திட்ட சிறப்பு பயிற்சி மைய குழந்தைகள் புதுதில்லியல் உள்ள தமிழ்நாடு இல்லத்தில் குடியிருப்பு ஆணையாளா் அவா்களிடம் வாழ்த்துப் பெற்ற போது.
தேசிய குழந்தை தொழிலாளா் திட்ட சிறப்பு பயிற்சி மைய குழந்தைகள் புதுதில்லியல் உள்ள குதுப்-மினாரை கண்டுகளித்தப்போது.
படத்தைப் பார்க்க தேசிய குழந்தை தொழிலாளா் திட்ட சிறப்பு பயிற்சி மைய குழந்தைகள் புதுதில்லியல் உள்ள குதுப்-மினாரை கண்டுகளித்தப்போது.
தேசிய குழந்தை தொழிலாளா் திட்ட சிறப்பு பயிற்சி மைய குழந்தைகள் ஆக்ரா கோட்டை உள்ளே.
படத்தைப் பார்க்க தேசிய குழந்தை தொழிலாளா் திட்ட சிறப்பு பயிற்சி மைய குழந்தைகள் ஆக்ரா கோட்டை உள்ளே.
தேசிய குழந்தை தொழிலாளா் திட்ட சிறப்பு பயிற்சி மைய குழந்தைகள் புதுதில்லியல் உள்ள தேசிய அருங்காட்சியகத்தில் இந்திய நாகரிக வம்ச வழிகளைப் பற்றி விவரித்த போது.
படத்தைப் பார்க்க தேசிய குழந்தை தொழிலாளா் திட்ட சிறப்பு பயிற்சி மைய குழந்தைகள் புதுதில்லியல் உள்ள தேசிய அருங்காட்சியகத்தில் இந்திய நாகரிக வம்ச வழிகளைப் பற்றி விவரித்த போது.
தேசிய குழந்தை தொழிலாளா் திட்ட சிறப்பு பயிற்சி மைய குழந்தைகள் புதுதில்லியல் உள்ள தேசிய அருங்காட்சியகத்தில் இந்திய நாகரிக வம்ச வழிகளைப் பற்றி விவரித்த போது.
படத்தைப் பார்க்க தேசிய குழந்தை தொழிலாளா் திட்ட சிறப்பு பயிற்சி மைய குழந்தைகள் புதுதில்லியல் உள்ள தேசிய அருங்காட்சியகத்தில் இந்திய நாகரிக வம்ச வழிகளைப் பற்றி விவரித்த போது.
தேசிய குழந்தை தொழிலாளா் திட்ட சிறப்பு பயிற்சி மைய குழந்தைகள் புதுதில்லியல் உள்ள தமிழ்நாடு இல்லத்தில் பயிற்சி ஆட்சியா்களுடன் குழுப் புகைப்படம் எடுத்தப்போது.
படத்தைப் பார்க்க தேசிய குழந்தை தொழிலாளா் திட்ட சிறப்பு பயிற்சி மைய குழந்தைகள் புதுதில்லியல் உள்ள தமிழ்நாடு இல்லத்தில் பயிற்சி ஆட்சியா்களுடன் குழுப் புகைப்படம் எடுத்தப்போது.
VVGNLI ல் நடைபெற்ற நிறைவு விழாவில் குழந்தை தொழிலாளா் திட்ட சிறப்பு பயிற்சி மைய குழந்தைகளுக்கு சான்றிதழ்கள் வழங்கிய போது.
படத்தைப் பார்க்க VVGNLI ல் நடைபெற்ற நிறைவு விழாவில் குழந்தை தொழிலாளா் திட்ட சிறப்பு பயிற்சி மைய குழந்தைகளுக்கு சான்றிதழ்கள் வழங்கிய போது.
தேசிய குழந்தை தொழிலாளா் திட்ட சிறப்பு பயிற்சி மைய குழந்தைகள் புதுதில்லியல் உள்ள தேசிய அருங்காட்சியகத்தில் இந்திய நாகரிக வம்ச வழிகளைப் பற்றி விவரித்த போது.
படத்தைப் பார்க்க தேசிய குழந்தை தொழிலாளா் திட்ட சிறப்பு பயிற்சி மைய குழந்தைகள் புதுதில்லியல் உள்ள தேசிய அருங்காட்சியகத்தில் இந்திய நாகரிக வம்ச வழிகளைப் பற்றி விவரித்த போது.
தேசிய குழந்தை தொழிலாளா் திட்ட சிறப்பு பயிற்சி மைய குழந்தைகள் புதுதில்லியல் உள்ள தமிழ்நாடு இல்லத்தில் பயிற்சி ஆட்சியா்களுடன் குழுப் புகைப்படம் எடுத்தப்போது.
படத்தைப் பார்க்க தேசிய குழந்தை தொழிலாளா் திட்ட சிறப்பு பயிற்சி மைய குழந்தைகள் புதுதில்லியல் உள்ள தமிழ்நாடு இல்லத்தில் பயிற்சி ஆட்சியா்களுடன் குழுப் புகைப்படம் எடுத்தப்போது.