மூடு

388 வார்டுகளில் பதிவான வாக்குகள் நாளை (22.02.2022) என்னப்படுகிறது என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் தகவல்.

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 21/02/2022
Tamil Nadu urban local bodies counting of votes on - 22.02.2022

388 வார்டுகளில் பதிவான வாக்குகள் நாளை (22.02.2022) என்னப்படுகிறது என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் தகவல். (PDF 102KB)