மூடு

11 நாள் புத்தகம் தொடர் வாசிப்பு நிகழ்வில் புத்தகம் வாசிக்கும் மாணவ, மாணவியர்களை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் நேரில் சந்தித்து ஊக்கப்படுத்தினார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 18/03/2022
ph

11 நாள் புத்தகம் தொடர் வாசிப்பு நிகழ்வில் புத்தகம் வாசிக்கும் மாணவ, மாணவியர்களை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் நேரில் சந்தித்து ஊக்கப்படுத்தினார் (PDF 27KB)