மூடு

வேளாண் இயந்திரகள் வாடகை முன்பதிவிற்கான ‘இ – வாடகை” செயலியை பயன்படுத்திட விவசாயிகளுக்கு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் வேண்டுகோள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 13/01/2022

வேளாண் இயந்திரகள் வாடகை முன்பதிவிற்கான ‘இ – வாடகை” செயலியை பயன்படுத்திட விவசாயிகளுக்கு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் வேண்டுகோள். (PDF 38KB)