மூடு

வேய்ந்தான்குளத்தில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டு வரும் சுற்றுச்சூழல் பூங்காவில் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் பார்வையிட்டு மரக்கன்றுகளை நட்டார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 06/06/2022
Veinthankulam Park

வேய்ந்தான்குளத்தில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டு வரும் சுற்றுச்சூழல் பூங்காவில் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் பார்வையிட்டு மரக்கன்றுகளை நட்டார்கள் (PDF 26KB)