மூடு

வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்காக இரண்டாம் கட்ட கணினி முறையில் நடைபெற்றது.

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 08/02/2022
DSC_0254

வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்காக இரண்டாம் கட்ட கணினி முறையில் நடைபெற்றது. (PDF 49KB)