மூடு

வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை சேமிப்பு கிடங்கியில் இருந்து எடுத்துச்செல்லும் பணியினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் துவக்கிவைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 10/03/2021
machines from the storage depot

வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை சேமிப்பு கிடங்கியில் இருந்து எடுத்துச்செல்லும் பணியினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் துவக்கிவைத்தார்.