மூடு

வளா்ச்சித்துறை நிா்வாகம்

விவரம் மொத்தம்
ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் 9
கிராம ஊராட்சிகள் 204
ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் (9)
வ.எண் ஊராட்சி ஒன்றியங்கள்
1 அம்பாசமுத்திரம்
2 சேரன்மகாதேவி
3 களக்காடு
4 மானூர்
5 நாங்குநோி
6 பாளையங்கோட்டை
7 பாப்பாக்குடி
8 இராதாபுரம்
9 வள்ளியூர்
கிராம ஊராட்சிகள் (204)
வ.எண் ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் கிராம ஊராட்சிகளின் எண்ணிக்கை
1 அம்பாசமுத்திரம் 13 Villages (PDF 177 KB)
2 சேரன்மகாதேவி 12 Villages (PDF 175 KB)
3 களக்காடு 17 Villages (PDF 174 KB)
4 மானூர் 43 Villages (PDF 177 KB)
5 நாங்குநோி 27 Villages (PDF 180 KB)
6 பாளையங்கோட்டை 30 Villages (PDF 175 KB)
7 பாப்பாக்குடி 17 Villages (PDF 174 KB)
8 இராதாபுரம் 27 Villages (PDF 180 KB)
9 வள்ளியூர் 18 Villages (PDF 173 KB)
மொத்தம் 204