மூடு

வளா்ச்சித்துறை நிா்வாகம்

விவரம் மொத்தம்
ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் 9
கிராம ஊராட்சிகள் 204
ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் (9)
வ.எண் ஊராட்சி ஒன்றியங்கள்
1 அம்பாசமுத்திரம்
2 சேரன்மகாதேவி
3 களக்காடு
4 மானூர்
5 நாங்குநோி
6 பாளையங்கோட்டை
7 பாப்பாக்குடி
8 இராதாபுரம்
9 வள்ளியூர்
கிராம ஊராட்சிகள் (204)
வ.எண் ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் கிராம ஊராட்சிகளின் எண்ணிக்கை
2 அம்பாசமுத்திரம் 13 Villages (PDF 177 KB)
3 சேரன்மகாதேவி 12 Villages (PDF 175 KB)
6 களக்காடு 17 Villages (PDF 174 KB)
9 மானூர் 43 Villages (PDF 177 KB)
11 நாங்குநோி 27 Villages (PDF 180 KB)
12 பாளையங்கோட்டை 30 Villages (PDF 175 KB)
13 பாப்பாக்குடி 17 Villages (PDF 174 KB)
14 இராதாபுரம் 27 Villages (PDF 180 KB)
18 வள்ளியூர் 18 Villages (PDF 173 KB)
மொத்தம் 204