மூடு

வளா்ச்சித்துறை நிா்வாகம்

விவரம் மொத்தம்
ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் 9
கிராம ஊராட்சிகள் 199
ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் (9)
வ.எண் ஊராட்சி ஒன்றியங்கள்
1 அம்பாசமுத்திரம்
2 சேரன்மகாதேவி
3 களக்காடு
4 மானூர்
5 நான்குநோி
6 பாளையங்கோட்டை
7 பாப்பாக்குடி
8 இராதாபுரம்
9 வள்ளியுர்
கிராம ஊராட்சிகள் (199)
வ.எண் ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் கிராம ஊராட்சிகளின் எண்ணிக்கை
2 அம்பாசமுத்திரம் 12
3 சேரன்மகாதேவி 12
6 களக்காடு 17
9 மானூர் 41
11 நான்குநோி 27
12 பாளையங்கோட்டை 30
13 பாப்பாக்குடி 15
14 இராதாபுரம் 27
18 வள்ளியுர் 18
மொத்தம் 199