மூடு

வருவாய் நிா்வாகம்

வருவாய் நிா்வாகம்
அலுவலகம் எண்ணிக்கை
வருவாய் கோட்டம் 2
வருவாய் வட்டம் 8
வருவாய் குறுவட்டம் 31
வருவாய் கிராமங்கள் 370

 

வருவாய் கோட்டம் (2)
வ.எண் வருவாய் கோட்டத்தின் பெயா்
1. திருநெல்வேலி
2. சேரன்மகாதேவி

 

வருவாய் வட்டம் (8)
வ.எண் வருவாய் வட்டத்தின் பெயா்
1. திருநெல்வேலி
2. பாளையங்கோட்டை
3. அம்பாசமுத்திரம்
4. நான்குநோி
5. இராதாபுரம்
6. மானூா்
7. சேரன்மகாதேவி
8. திசையன்விளை

 

வருவாய் குறுவட்டம் (31)
வ.எண் வட்டத்தின் பெயர் குறுவட்டத்தின் பெயர்
1. திருநெல்வேலி மதவக்குறிச்சி
கங்கைகொண்டான்
நாராணம்மாள்புரம்
திருநெல்வேலி
2. பாளையங்கோட்டை மேலப்பாட்டம்
முன்னீர்ப் பள்ளம்
சிவந்திப்பட்டி
பாளையங்கோட்டை
3. அம்பாசமுத்திரம் அம்பாசமுத்திரம்
சிங்கம்பட்டி
4. நாங்குநேரி களக்காடு
ஏர்வாடி
பூலம்
மூலைகரைப்பட்டி
நாங்குநேரி
5. ராதாபுரம் லெவிஞ்சிபுரம்
சமூகரெங்கபுரம்
பழவூர்
பணகுடி
வள்ளியூர்
ராதாபுரம்
6. மானூர் மானூர்
தாழையூத்து
வன்னிக்கோனேந்தல்
7. சேரன்மகாதேவி முக்கூடல்
சேரன்மகாதேவி
மேலசெவல்
பாப்பாக்குடி
8. திசையன்விளை திசையன்விளை
விஜயநாராயணம்

 

வருவாய் கிராமங்கள் (370)
வ.எண் வருவாய் வட்டத்தின் பெயர்
1 திருநெல்வேலி
2 பாளையங்கோட்டை
3 அம்பாசமுத்திரம்
4 நான்குநேரி
5 இராதாபுரம்
6 மானூா்
7 சேரன்மகாதேவி
8 திசையன்விளை