மூடு

வருவாய் நிா்வாகம்

வருவாய் நிா்வாகம்
அலுவலகம் எண்ணிக்கை
வருவாய் கோட்டம் 3
வருவாய் வட்டம் 16
வருவாய் குறுவட்டம் 60
வருவாய் கிராமங்கள் 559

 

வருவாய் கோட்டம் (3)
வ.எண் வருவாய் கோட்டத்தின் பெயா்
1. திருநெல்வேலி
2. தென்காசி
3. சேரன்மகாதேவி

 

வருவாய் வட்டம் (16)
வ.எண் வருவாய் வட்டத்தின் பெயா்
1. திருநெல்வேலி
2. பாளையங்கோட்டை
3. சங்கரன்கோவில்
4. தென்காசி
5. சிவகிாி
6. செங்கோட்டை
7. அம்பாசமுத்திரம்
8. நான்குநோி
9. இராதாபுரம்
10. வீரகேரளம்புதூர்
11. ஆலங்குளம்
12. கடையநல்லூா்
13. திருவேங்கடம்
14. மானூா்
15. சேரன்மகாதேவி
16. திசையன்விளை

 

வருவாய் குறுவட்டம் (60)
வ.எண் வட்டத்தின் பெயர் குறுவட்டத்தின் பெயர்
1. திருநெல்வேலி மதவக்குறிச்சி
கங்கைகொண்டான்
நாராணம்மாள்புரம்
திருநெல்வேலி
2. பாளையங்கோட்டை மேலப்பாட்டம்
முன்னீர்ப் பள்ளம்
சிவந்திப்பட்டி
பாளையங்கோட்டை
3. சங்கரன்கோவில் கரிவலம்வந்தநல்லூர்
சங்கரன்கோவில்
வீரசிகாமணி
சேர்ந்தமங்கலம்
குருக்கள்பட்டி
வன்னிக்கோனேந்தல்
4. தென்காசி கல்லூரணி, தென்காசி
5. வீர கேரளம்புதூர் சுரண்டை
வீர கேரளம்புதூர்
கருவந்தா
ஊத்துமலை
6. சிவகிரி வாசுதேவநல்லூர்
சிவகிரி
கூடலூர்
7. செங்கோட்டை இலத்தூர்
பண்பொழி
செங்கோட்டை
8. ஆலங்குளம் கீழப்பாவூர்
நெட்டூர்
புதுப்பட்டி
வெங்கடாம்பட்டி
ஆலங்குளம்
9. அம்பாசமுத்திரம் கடையம்
ஆழ்வார்குறிச்சி
சிங்கம்பட்டி
அம்பாசமுத்திரம்
10. நாங்குநேரி களக்காடு
ஏர்வாடி
பூலம்
மூலைகரைப்பட்டி
நாங்குநேரி
11. ராதாபுரம் லெவிஞ்சிபுரம்
சமூகரெங்கபுரம்
பழவூர்
பணகுடி
வள்ளியூர்
ராதாபுரம்
12. கடையநல்லூர் புளியங்குடி
கடையநல்லூர்
ஆய்க்குடி
13. திருவேங்கடம் கரிசல்குளம்
திருவேங்கடம்
பழங்கோட்டை
14. மானூர் மானூர்
தாழையூத்து
15. சேரன்மகாதேவி முக்கூடல்
சேரன்மகாதேவி
மேலசெவல்
பாப்பாக்குடி
16. திசையன்விளை திசையன்விளை
விஜயநாராயணம்

 

வருவாய் கிராமங்கள் (559)
வ.எண் வருவாய் வட்டத்தின் பெயர்
1 திருநெல்வேலி
2 பாளையங்கோட்டை
3 சங்கரன்கோவில்
4 தென்காசி
5 சிவகிரி
6 செங்கோட்டை
7 அம்பாசமுத்திரம்
8 நான்குநேரி
9 இராதாபுரம்
10 வீரகேரளம்புதூர்
11 ஆலங்குளம்
12 கடையநல்லூா்
13 திருவேங்கடம்
14 மானூா்
15 சேரன்மகாதேவி
16 திசையன்விளை