மூடு

“வணக்கம் நெல்லை” என்ற தொலைபேசி எண் மூலம் பெறப்பட்ட புகாருக்கு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் உடனடி தீர்வு வழங்கினார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 01/07/2021
Immediate solution to the complaint received through

“வணக்கம் நெல்லை” என்ற தொலைபேசி எண் மூலம் பெறப்பட்ட புகாருக்கு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் உடனடி தீர்வு வழங்கினார்