மூடு

ரெட்டியார்பட்டியில் 480 அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளை மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள், தலைமை செயலகத்திலிருந்து காணொலி காட்சி வாயிலாக திறந்து வைத்தார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 10/06/2022
480 flats

ரெட்டியார்பட்டியில் 480 அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளை மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள், தலைமை செயலகத்திலிருந்து காணொலி காட்சி வாயிலாக திறந்து வைத்தார்கள் (PDF 26KB)

480 flats