மூடு

மின்ஆளுமை சங்கத்தின் கீழ் மின்- மாவட்டமேலாளர் பதவிக்கு தகுதிவாய்ந்த திருநெல்வேலி மாவட்டத்தை சார்ந்த இளைஞர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 01/03/2022

மின்ஆளுமை சங்கத்தின் கீழ் மின்- மாவட்டமேலாளர் பதவிக்கு தகுதிவாய்ந்த திருநெல்வேலி மாவட்டத்தை சார்ந்த இளைஞர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன (113 KB)