மூடு

மாவட்ட வளர்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக் குழு கூட்டம், திருநெல்வேலி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 11/05/2022
Disha meeting

மாவட்ட வளர்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக் குழு கூட்டம், திருநெல்வேலி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது (PDF 38KB)

Disha meeting