மூடு

மாவட்ட நிர்வாகத்தின் மூலம் நடைபெற்ற தனியார் வேலை வாய்ப்பு முகாமில் தேர்வு பெற்றவர்களுக்கு பணிநியமன ஆணைகளை மாண்புமிகு தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பேரவைத் தலைவர் வழங்கினார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 27/03/2022
DSC

மாவட்ட நிர்வாகத்தின் மூலம் நடைபெற்ற தனியார் வேலை வாய்ப்பு முகாமில் தேர்வு பெற்றவர்களுக்கு பணிநியமன ஆணைகளை மாண்புமிகு தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பேரவைத் தலைவர் வழங்கினார்கள் (PDF 27KB)