மூடு

மாவட்ட சுகாதார பேரவைக் கூட்டம் காணொலி காட்சி வாயிலாக நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 21/01/2022
District Health Assembly meeting held through Video Conference.

மாவட்ட சுகாதார பேரவைக் கூட்டம் காணொலி காட்சி வாயிலாக நடைபெற்றது. (PDF 57KB)