மூடு

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் நியாயவிலைக் கடைகளில் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் வழங்குவது குறித்து புகார்களை தெரிவிக்க சிறப்பு கட்டுப்பாட்டு அறையினை திறந்து வைத்தார்கள்.

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 10/06/2021
Special control room

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் நியாயவிலைக் கடைகளில் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் வழங்குவது குறித்து புகார்களை தெரிவிக்க சிறப்பு கட்டுப்பாட்டு அறையினை திறந்து வைத்தார்கள். (PDF 22KB)