மூடு

மாவட்ட அளவிலான உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து விழிப்புணர்வு போட்டி மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 03/03/2022
PH-1

மாவட்ட அளவிலான உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து விழிப்புணர்வு போட்டி மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார்கள் (PDF 25KB)