மூடு

மாநகராட்சி பகுதியில் நடைபெற்று வரும் வளர்ச்சி திட்ட பணிகளை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 25/06/2021
District Collector inspected ongoing development projects in the Corporation area

மாநகராட்சி பகுதியில் நடைபெற்று வரும் வளர்ச்சி திட்ட பணிகளை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டார்கள். (PDF 64KB)
District Collector inspected the ongoing development projects in the Corporation area