மூடு

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவ கல்லூரியில் புதிய கட்டிடங்களை காணொலி வாயிலாக தலைமைச்செயலகத்திலிருந்து திறந்து வைத்தார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 14/04/2022
Medical College

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவ கல்லூரியில் புதிய கட்டிடங்களை காணொலி வாயிலாக தலைமைச்செயலகத்திலிருந்து திறந்து வைத்தார்கள் (PDF 23KB)