மூடு

மாண்புமிகு தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் கங்கை கொண்டான் எல்காட் பகுதிகளில் ஆய்வு மேற்கொண்டார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 15/06/2021
Hon'ble Minister of Information Technology inspected the Gangaikondan ELCOT

மாண்புமிகு தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் கங்கை கொண்டான் எல்காட் பகுதிகளில் ஆய்வு மேற்கொண்டார்கள். (PDF 26KB)