மூடு

மாணவ, மாணவியர்கள் பாதுக்காப்பாக பேருந்தினுள் பயணிக்கத் தேவையான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 21/12/2021

மாணவ, மாணவியர்கள் பாதுக்காப்பாக பேருந்தினுள் பயணிக்கத் தேவையான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது. (PDF 18KB)