மூடு

மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட இளைஞர்க்கு சிகிச்சை வழங்கப்பட்டு குணமான நிலையில் பெற்றோரிடம் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் ஒப்படைத்தார்.

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 19/01/2022
Handed over to the parents

மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட இளைஞர்க்கு சிகிச்சை வழங்கப்பட்டு குணமான நிலையில் பெற்றோரிடம் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் ஒப்படைத்தார். (PDF 64KB)