மூடு

மகிழ்கணித பயிற்சி சிறந்த ஆசிரியர்களுக்கான விருதுகளை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் வழங்கினார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 31/01/2022
District Collector presented the project innovation training best teachers awards.

மகிழ்கணித பயிற்சி சிறந்த ஆசிரியர்களுக்கான விருதுகளை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் வழங்கினார்கள். (PDF 63KB)