மூடு

பொருநை புத்தகத் திருவிழா நன்கொடையாளர்கள் மூலம் கிளை நூலகங்களுக்குத் தேவையான புத்தகங்களை வழங்கும் முயற்சியாக புத்தகப்பாலம் துவக்கம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 24/03/2022

பொருநை புத்தகத் திருவிழா நன்கொடையாளர்கள் மூலம் கிளை நூலகங்களுக்குத் தேவையான புத்தகங்களை வழங்கும் முயற்சியாக புத்தகப்பாலம் துவக்கம் (PDF 223KB)
ph2