மூடு

பொதுமக்களின் அடிப்படை வசதிகள் குறித்த குறைகளை தெரிவிக்க “வணக்கம் நெல்லை” என்ற தொலைபேசி எண்ணை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் துவக்கி வைத்தார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 29/06/2021
District Collector initiated a telephone number called

பொதுமக்களின் அடிப்படை வசதிகள் குறித்த குறைகளை தெரிவிக்க “வணக்கம் நெல்லை” என்ற தொலைபேசி எண்ணை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் துவக்கி வைத்தார்கள். (PDF 27KB)