மூடு

பி.எம்.கிசான் திட்டத்தின் கீழ் தொடர்ந்து பயனடைய விவசாயிகள் உடனடியாக தங்களது ஆதார் எண்ணினை வங்கி கணக்குடன் இணைப்பது கட்டாயமாகும்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 22/03/2022

பி.எம்.கிசான் திட்டத்தின் கீழ் தொடர்ந்து பயனடைய விவசாயிகள் உடனடியாக தங்களது ஆதார் எண்ணினை வங்கி கணக்குடன் இணைப்பது கட்டாயமாகும் (PDF 23KB)