மூடு

பித்தளை மற்றும் வெண்கலப்பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யும் பூம்புகார் நிறுவனத்தினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு செய்தார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 08/07/2021
District Collector inspected the Poompuhar

பித்தளை மற்றும் வெண்கலப்பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யும் பூம்புகார் நிறுவனத்தினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு செய்தார்கள். (PDF 26KB)