மூடு

பாளையங்கோட்டை வட்டத்தில் 7 ஆம் நாள் நடைபெற்ற ஜமாபந்தியில் பொதுமக்களிடமிருந்து கோரிக்கை மனுக்களை மாவட்ட ஆட்சியர் பெற்று கொண்டார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 02/06/2023
held at Palayamkottai taluk

பாளையங்கோட்டை வட்டத்தில் 7 ஆம் நாள் நடைபெற்ற ஜமாபந்தியில் பொதுமக்களிடமிருந்து கோரிக்கை மனுக்களை மாவட்ட ஆட்சியர் பெற்று கொண்டார்கள் (PDF 32KB)