மூடு

பாளையங்கோட்டை வட்டத்தில் 4 ஆம் நாள் ஜமாபந்தியில் பொதுமக்களிடமிருந்து கோரிக்கை மனுக்களை மாவட்ட ஆட்சியர் பெற்றுக் கொண்டார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 31/05/2023
held at Palayamkottai taluk

பாளையங்கோட்டை வட்டத்தில் 4 ஆம் நாள் ஜமாபந்தியில் பொதுமக்களிடமிருந்து கோரிக்கை மனுக்களை மாவட்ட ஆட்சியர் பெற்றுக் கொண்டார்கள் (PDF 109KB)