மூடு

பாபநாசத்தில் தாமிரபரணி பொருநை நதியினை தூய்மை படுத்தும் பணியினை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 22/03/2022
Thamirabharani

பாபநாசத்தில் தாமிரபரணி பொருநை நதியினை தூய்மை படுத்தும் பணியினை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார்கள் (PDF 25KB)

ph

ph