மூடு

தூய்மை பணியாளர்களுடனான கலந்தாய்வு கூட்டம், தேசிய தூய்மை பணியாளர்கள் ஆணையர்/தலைவர் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 15/03/2022
Meeting

தூய்மை பணியாளர்களுடனான கலந்தாய்வு கூட்டம், தேசிய தூய்மை பணியாளர்கள் ஆணையர்/தலைவர் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது (PDF 25KB)