மூடு

ஜமாபந்தியில் 60 பயனாளிகளுக்கு அரசு நலத்திட்ட உதவிகளை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் வழங்கினார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 03/06/2022
Jamapandhi

ஜமாபந்தியில் 60 பயனாளிகளுக்கு அரசு நலத்திட்ட உதவிகளை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் வழங்கினார்கள் (PDF 41KB)