மூடு

சீர்மிகு நகர் திட்டத்தின் கீழ் மாநகராட்சி பகுதிக்குட்பட்ட பாளை பேருந்து நிலையம், புதிய பேருந்து நிலையம், மற்றும் நயினார்குளம் பகுதியினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 01/07/2021
Palai Bus Stand, New Bus Stand and Nainarkulam area under the Smart City Project in Corporation

சீர்மிகு நகர் திட்டத்தின் கீழ் மாநகராட்சி பகுதிக்குட்பட்ட பாளை பேருந்து நிலையம், புதிய பேருந்து நிலையம், மற்றும் நயினார்குளம் பகுதியினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டார்கள். (PDF 28KB)
District Collector inspected the Palai Bus Stand, New Bus Stand and Nainarkulam area under the Smart City Project in Corporation