மூடு

சீர்மிகு திட்ட பணிகளை கூடுதல் தலைமைச்செயலாளர் அவர்கள் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்கள்.

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 18/01/2022
Smart City work

சீர்மிகு திட்ட பணிகளை கூடுதல் தலைமைச்செயலாளர் அவர்கள் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்கள். (PDF 23KB)
Smart City Work