மூடு

சிறுபான்மையினர் பொருளாதார மேம்பாட்டு கழகத்தின் வாயிலாக கடன் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுகிறது என மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் தகவல்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 28/02/2022

சிறுபான்மையினர் பொருளாதார மேம்பாட்டு கழகத்தின் வாயிலாக கடன் திட்டங்கள்
செயல்படுத்தப்படுகிறது என மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் தகவல் (PDF 65KB)