மூடு

கோவிட்-19 கட்டுப்பாட்டு அறையினை மாண்புமிகு தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் பார்வையிட்டு செயல்பாடுகள் குறித்து கேட்டறிந்தார்.

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 13/01/2022

கோவிட்-19 கட்டுப்பாட்டு அறையினை மாண்புமிகு தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் பார்வையிட்டு செயல்பாடுகள் குறித்து கேட்டறிந்தார். (PDF 68KB)