மூடு

கோடகநல்லூர் ஊராட்சியில் ஆகாயத்தாமரை மறுபயன்பாட்டு செய்யும் மையத்தினை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 13/04/2022
agaiyathamarai center

கோடகநல்லூர் ஊராட்சியில் ஆகாயத்தாமரை மறுபயன்பாட்டு செய்யும் மையத்தினை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார்கள் (PDF 26KB)