மூடு

கொரோனா சிறப்பு தடுப்பூசி முகாமினை மாண்புமிகு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 12/09/2021
Corona Special Vaccine Camp

கொரோனா சிறப்பு தடுப்பூசி முகாமினை மாண்புமிகு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார்கள். (PDF 30KB)
Corona Special Vaccine Camp 1
Corona Special Vaccine Camp 2