மூடு

கைப்பேசி எண்ணை பயன்படுத்தி வாக்காளர் அடையாள அட்டையை கைபேசியில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளும் வசதி

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 12/03/2021

கைப்பேசி எண்ணை பயன்படுத்தி வாக்காளர் அடையாள அட்டையை கைபேசியில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளும் வசதி. (PDF 267KB)