மூடு

குடியரசு தினத்திற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட தமிழகத்தின் அலங்கார ஊர்தியினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் வரவேற்றார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 03/02/2022
The District Collector welcomed the decorative vehicle of Tamil Nadu designed for Republic day.

குடியரசு தினத்திற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட தமிழகத்தின் அலங்கார ஊர்தியினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் வரவேற்றார்கள். (PDF 44KB)
The District Collector welcomed the decorative vehicle of Tamil Nadu designed for Republic day 1.
The District Collector welcomed the decorative vehicle of Tamil Nadu designed for Republic day 2.
The District Collector welcomed the decorative vehicle of Tamil Nadu designed for Republic day 3.