மூடு

களக்காடு வாழை மதிப்பு கூட்டுப் பொருட்கள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு செய்தார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 17/06/2021
Kalakkadu Banana Value Added Products

களக்காடு வாழை மதிப்பு கூட்டுப் பொருட்கள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு செய்தார்கள். (PDF 28KB)
District Collector inspected the Kalakkadu Banana Value Added Products