மூடு

ஒற்றை சாரள முறையில் விவசாயிகள் அரசின் திட்டங்களை விரைந்து பெறுவதற்கு சிறப்பு முகாம் நடைபெறவுள்ளது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 15/03/2023

ஒற்றை சாரள முறையில் விவசாயிகள் அரசின் திட்டங்களை விரைந்து பெறுவதற்கு சிறப்பு முகாம் நடைபெறவுள்ளது (PDF 123KB)