மூடு

உலக குருதிக் கொடையாளர்கள் தினத்தை முன்னிட்டு இரத்த தானம் வழங்கி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் முகாமினை துவக்கி வைத்தார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 15/06/2021
District Collector Donates blood

உலக குருதிக் கொடையாளர்கள் தினத்தை முன்னிட்டு இரத்த தானம் வழங்கி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் முகாமினை துவக்கி வைத்தார்கள். (PDF 64KB)